Veiligheidssystemen doorrekenen

Met de komst van de Machinerichtlijn 2006/42/EG hebben de ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL) definitief haar intrede gedaan. Van ontwerpen op basis van de componenten en structuur (bijvoorbeeld redundant of niet redundant) moet nu ook de faalkans van het systeem bepaald worden.

Dit moet uiteindelijk overeenstemmen met het niveau wat van tevoren is vastgesteld. Het bepalen van deze kans is een tijdrovende klus die nu door een Safety Consultant van Pilz uitgevoerd kan worden.
Pilz kan veiligheidscircuits op basis van PL of SIL doorrekenen met het door de TUV gevalideerde softwarepakket PAScal (onderdeel van de Pilz Automation Suite). Op basis van de aangeleverde  gegevens, berekent Pilz of het circuit ook daadwerkelijk voldoet aan het vereiste niveau van betrouwbaarheid. Pilz kan dan ook adviseren om circuits te verbeteren.
Op basis van een omschrijving van de  veiligheidsfunctie, inclusief operationele data (kan Pilz helpen opstellen en levert invulblad aan), een blokschema (kan Pilz eventueel helpen opstellen), faaldata van componenten (anders dan Pilz), technische schema’s, zoals elektrisch, hydraulisch, pneumatisch kan Pilz de berekening maken. Men ontvangt een rapportage in PDF-formaat, PAScal-file met daarin de safetyloops, eventueel een verbetervoorstel per safetyloop en indien gewenst een licentie voor PAScal*

* Met de demoversie kan men projecten inzien, deze gaat echter tot een maximum van 3 loops per project

Pilz biedt ook de mogelijkheid om te valideren op basis van de IEC 61508 of IEC 61511.