Veiligheidslaserscanner

De SE2L Safety Laser Scanner van Idec heeft een bereik van 270°, een beschermingszone van 5 m, een waarschuwingszone van 20 m en verschillende softwarematig aanpasbare beveiligingspatronen.

De beveiligingspatronen en afstanden worden geconfigureerd in de SLS Project Designer software. Tot vier stuks SE2L scanners kunnen in een master-slave verbinding aan elkaar gekoppeld worden. Een koppeling van vier van deze scanners is optimaal voor het creëren van een perimeter rond de machine, met bescherming aan de vier zijden. De lange afstandsdetectie verhoogt de veiligheid van machines, AGV’s en robots. De scanner is ook beschikbaar met ‘dual protection mode,’ waarbij de SE2L de zone’s van twee verschillende robots gelijktijdig beschermt.