Veiligheids-penvergrendeling

Vele ontwikkelingsjaren zijn voorafgegaan aan de introductie van de state of the art veiligheidsvergrendeling AZM 400 van Schmersal. De bi-stabiel werkende AZM 400 vergrendelt met een motoraangedreven vergrendelpen. Veel aandacht is in het ontwerp besteed aan het ontgrendelen van het systeem.

Advertorial

Een ontgrendelkracht van 300 N draagt bij aan een zekere ontgrendeling, ook als de uitlijning niet optimaal is en de vergrendelpen onder mechanische spanning staat. 

Met de AZM 400, geschikt voor deuren, bouwliften, en dergelijke biedt een zo hoog mogelijke veiligheid conform ISO14119. De volledig elektronisch, 2-kanalig uitgevoerde interlock voldoet aan PLe / SIL3. De vergrendeling heeft een houdkracht van 10.000N en is 2-kanalig uitgevoerd, waarmee hij eveneens voldoet aan PLe / SIL3.

De basisuitvoering is voorzien van twee P-schakelende uitgangen en een diagnoseuitgang. De uitgebreidere uitvoering (ST2) kent een tweede diagnose uitgang en de mogelijkheid een elektronische hulpontgrendeling aan te sluiten. Ook zijn uitvoeringen met individuele codering verkrijgbaar.

De AZM 400 is een veilige sluitpenvergrendeling. Deze bestaat uit vergrendeleenheid voorzien van sensoren en een motoraangedreven sluitpen en een bedienelement, voorzien van een gecodeerde RFID-tag en een arreteeropening met twee permanente magneten, waar de motor aangedreven grendelpen ingaat. Zodra de sluitpen een toereikende invoerdiepte bereikt, is de afscherming veilig vergrendeld en wordt de besturing vrijgegeven.

Daarbij bereikt de AZM 400 een houdkracht van 10 000 N. De AZM 400 is een bi-stabiel systeem dat bij stroomuitval de dan geldende status van het systeem behoudt. De veilige werking is daarmee in iedere bedrijfstoestand van de machine gewaarborgd: ook bij nalopende, gevaarlijke bewegingen blijft de afscherming bij stroomuitval veilig gesloten.

De veiligheidsvergrendeling AZM 400 is geschikt voor werktuigmachines, zware en motoraangedreven deuren, bouw- en goederenliften en vele andere toepassing waar een bijzonder hoge houdkracht wenselijk is.

Met een ontgrendelkracht van 300N is de AZM 400 ook in staat een optredende weerstand bij het ontgrendelen te overbruggen. Het systeem bereikt voor zowel vergrendeling- als ook de houdfunctie een veiligheidsniveau PLe en Cat.4, vlg. DIN EN ISO 1384901 als ook SIL3 conform IEC 61508. De individueel gecodeerde uitvoeringen voldoen aan codeerniveau ‘hoog’ (ISO14119).

Schmersal Nederland BV
Postbus 17
3840 AA Harderwijk
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk 0341-432525
Bedrijfsprofiel http://www.schmersal.nl Informatie aanvragen