Veilige bewegingsbewaking

De motion monitoringmodule PNOZ m EF 1MM2DO voor de configureerbare besturing PNOZmulti 2 biedt nu op het gebied van veilige bewegingsbewaking ook de functies cascadering en vertraagde uitschakeling.

De module bewaakt een as veilig tot de hoogste veiligheidscategorie PL e conform EN ISO 13849-1 in combinatie met de basismodule PNOZ m B0 of PNOZ m B1. De module dekt daarbij tot maximaal acht veilige bewakingsfuncties op een as, bijvoorbeeld veilige stop, veilige onderbreking of veilige snelheidsbegrenzing.

De monitoringmodule beschikt naast de twee veilige halfgeleideruitgangen ook over een cascaderingsingang en -uitgang. Gaat het totale systeem in de stopstand, dan kan via deze geïntegreerde cascadering een vertraagde uitschakeling worden geconfigureerd en met andere modules worden verbonden. Als een module wordt uitgeschakeld, worden via de cascadering verbonden modulen ook uitgeschakeld. Door dit gecontroleerde stilleggen kunnen op dezelfde manier productiemiddelen en machines flexibel en uitgebreid worden beveiligd, wat een hoge beschikbaarheid van de machines waarborgt. Configuratie voor alle via de nieuwe module instelbare bewegingsresultaten vindt plaats in de softwaretool PNOZmulti Configurator (vanaf versie 10.13).