UV lijmen

Permabond Engineering Adhesives (Laagland Industriële Lijmen) introduceert een nieuwe serie UV-lijmen. Deze ééncomponentlijmen harden binnen enkele seconden uit onder invloed van ultraviolette (UV-) straling

UV-lijmen worden toegepast in applicaties waar een snelle verlijming noodzakelijk is, waar verschillende materialen moeten worden verbonden of waar het esthetische aspect een rol speelt. Permabond UV-lijmen bevatten een fotoinitiator die de acrylaatlijm direct laat uitharden op het moment dat hij wordt blootgesteld aan UV- of blauw stralingslicht. Dit betekent dat minimaal één van de te verbinden materialen lichtdoorlatend moet zijn om zo de UV-straling door te laten tot op de aangebrachte lijm. Uit testen blijkt dat de lijmen ook goed uitharden bij geringe lichtsterkte zoals afkomstig van goedkope TL buislampen. Indien de uitharding niet de gewenste snelheid oplevert, kan in alle gevallen een UV-lamp met een hogere lichtsterkte worden ingezet. De voordelen van de Permabond UV-lijmen hangen samen met de snelle uitharding en het feit dat zij verschillende materialen kunnen verbinden. Daarnaast zijn de UV-lijmen ontwikkeld met het oog op een maximale optische helderheid om zo een goed esthetisch effect te kunnen bereiken. De producten zijn bovendien beschikbaar in diverse viscositeiten zodat een lijm met het juiste vullend vermogen kan worden gekozen voor de betreffende verbinding. Permabond UV-lijmen zijn te gebruiken voor het verlijmen van glas op glas of van glas op metaal. Omdat de sterkte van de verbinding groot is, kunnen ook bijvoorbeeld glazen meubelen met deze producten worden verlijmd.