Software voor analyse energieverbruik

Yokogawa introduceert de softwaretool Energy Performance Analytics (EP-Analytics). Hierbij worden energieprestatie-indicatoren (EnPI) gebruikt om te bepalen hoeveel energie is verbruikt in een procesomgeving.

Daarnaast identificeert de software verschillen tussen EnPI-doelstelling en actuele prestatie en ondersteunt de gebruiker bij het vaststellen van maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. De EP-Analytics-software wordt mogelijk dankzij de Visual MESA energiebeheer- en -optimalisatieoplossing.

De software draait op een workstation dat via een OPC-interface met het besturingssysteem is verbonden. De software heeft daarmee toegang tot druk-, temperatuur-, flow rate- en andere procesgegevens. Op basis van de Visual MESA simulatie-engine hanteert de EP-Analytics software het ‘first principle’-model om energiestromen binnen de procesomgeving te herkennen en de energieprestaties van de verschillende procesonderdelen en -apparatuur te berekenen. De software vergelijkt de huidige energieprestaties bovendien met de verwachtte prestaties zodat kan worden vastgesteld welke onderdelen en apparatuur niet aan de verwachting voldoen.

Voor het berekenen van het energieverbruik van turbines, ketels en andere systemen en apparatuur hanteert EP-Analytics’ calculatie-engine de zogenoemde ‘first principle’ modellering. Het berekent tevens de massabalans van stoom en andere energievormen die voor het productieproces worden ingezet. Hiermee kunnen de energieverliezen en onregelmatigheden in het systeem worden berekend.

Yokogawa Europe Solutions BV
Postbus 163
3800 AD AMERSFOORT
postbus 163
3800 AD Amersfoort 033-4641000
Bedrijfsprofiel http://www.yokogawa.com/nl Informatie aanvragen