Slimmer werken met Safety Acceptor

Zou het niet ideaal zijn om in de toekomst te kunnen kijken? Stel je eens voor dat je een extra gave hebt en onzichtbare zaken gewoon kunt zien…

Advertorial

 

Wat zou dat doen met jou en met al die mensen om je heen? Je gaat dingen zien, waardoor je ineens begrijpt waarom je medewerkers zich zo gedragen. Deze extra gave zou slimmer werken wel makkelijker maken. Risicogedrag is voorspelbaar en dus te voorkomen.
 

In een kort gevalideerd online onderzoek geven medewerkers anoniem antwoord op vragen. Op deze waarheid zijn hun denkbeelden gebaseerd en dus ook hun gedrag. De leidinggevende krijgt de uitslag van het onderzoek. Dit realistisch beeld geeft in alle facetten direct en duidelijk inzage in wat zich afspeelt onder de medewerkers. Ofwel het risicogedrag is voorspelbaar en wenselijk gedrag is verbeterbaar.

Elke medewerker krijgt een online link voor het invullen van een korte vragenlijst (5 min.). Er wordt een rapport gegenereerd. Overzichtelijk, betrouwbaar en wetenschappelijk gefundeerd.

Kijk hier voor informatie over de werkwijze