Servoaandrijving met Safe Torque bepaling

De Acopos P3 servoaandrijving is nu uitgerust met een Safe Torque bepaling. Hierdoor kunnen talrijke veiligheidsfuncties worden gebruikt waarvoor vroeger een externe sensor nodig was. De kosten om aan de machinerichtlijn te voldoen worden zo verlaagd.

De bepaling is gebaseerd op een interne stroommeting en maakt de veiligheidsfuncties Safely Limited Torque (SLT), Safe Speed Observer (SSO) en Safe Brake Test (SBT) mogelijk. De functies zijn geschikt voor safety applicaties tot niveau SIL 2 / PL d / Cat. 3.

De SLT-functie kan gebruikt worden om het koppel op het aandrijfsysteem op een betrouwbare manier te begrenzen. Zo kan mechanische overbelasting vermeden en veilig afgewend worden. Bovendien kunnen mechanische ontwerpen met SLT kosteneffectiever worden gemaakt. De SSO-functie is een virtuele snelheidssensor die het mogelijk maakt om de SLS-veiligheidsfunctie te gebruiken zonder dat een veilige encoder noodzakelijk is. Dit is vooral nuttig bij het gebruik van lineaire of torque-motoren. De SBT-functie kan worden gebruikt om de werking van een houdrem veilig te bewaken en te controleren. De verzamelde gegevens geven inzicht in de conditie van de rem en eventuele schade of slijtage.