Sensorloze 4Q-regeling voor borstelloze DC-motoren

Celeroton innoveert de veldgeoriënteerde 4Q-regeling van BLDC- en PMSM-motoren met een in eigen huis ontwikkeld algoritme voor sensorloze toerentalregeling op basis van inductieviteitsmeting. Dit maakt sensoren in de motor overbodig.

De met de algoritme uitgeruste 4Q-speedcontrollers maken een regeling mogelijk van stilstand tot boven 1 miljoen rpm, zonder encoder of Hall-sensoren. Het overbodig maken van sensoren biedt een aantal lang gewenste voordelen. Aandrijfsystemen kunnen lichter en compacter worden ontworpen en gebouwd. Het aantal aansluitkabels en connectoren wordt aanzienlijk gereduceerd. De mechanische stabiliteit en rotordynamiek worden verbeterd, wat hogere toerentallen mogelijk maak. Belangrijk voordeel is het wegvallen van storingsgevoelige componenten, waardoor de betrouwbaarheid van een systeem wordt verhoogd.

De voordelen:

  • Hoog-dynamische snelheidsregeling zonder encoders en Hallsensoren;
  • Combinatie met elke PMSM- en BLDC-motor mogelijk;
  • Hoge toerentallen en volledig koppel bij lage snelheid en stilstand;
  • Lage startsnelheden voor sensorloze regeling. Vanaf 1% van de ingestelde snelheid me’ standaard sensorloze regeling. Vanaf  stilstand met ‘sensorless from zero-technology’;
  • Integratie van maatwerk-controller in systemen;
  • Het ontwerp wordt economischer, betrouwbaarder en compacter. Minder montagetijd, componenten en bedrading.
  • Automatische calculatie van controllersettings gebaseerd op motorparameters; Optie1: Invoer van de motorparameters vanaf datasheet; Optie2: Automatische detectie van motorparameters met auto-tuning;
  • Lage rotorverliezen bij hoge snelheden en laag-inductieve motoren door optimale convertermodulatie;
  • Instelbare tijdconstanten en filters; Instelling van bandbreedte is mogelijk; Filters kunnen worden toegevoegd.