Safety-to-Cloud-oplossing

Alle Schmersal veiligheidsvergrendelingen en veiligheidssensoren die met een SD-interface zijn uitgerust en een paar veiligheidslichtschermen kunnen via de veiligheidsbesturing PSC1 of een SD-gateway evenals een edge-gateway gegevens naar een willekeurige cloud overdragen. De SD-interface dient voor de overdracht van niet-veilige gegevens van veiligheidssensoren en -vergrendelingen in de veilige serieschakeling. Met de Smart Safety Solution kunnen dan alle cyclische SD-interface-sensorgegevens naar de cloud worden overgedragen. Een koppeling van deze cyclische SD-gegevens binnen de cloud biedt de gebruiker omvangrijke diagnosemogelijkheden, waaronder schakelcycli, de toestandssituatie van de beveiliging, grenswaarschuwingen en afstandswaarschuwingen. De Edge-gateway geeft de gegevens in OPC UA-formaat door.

Deze diagnose-informatie kan op beeldschermen gevisualiseerd en via tablets of mobiele telefoons worden opgeroepen. Daarmee is een locatie-onafhankelijke controle van productieprocessen mogelijk. Voor de visualisatie van de gegevens via dashboards wordt het cloudplatform Microsoft Azure gebruikt dat een aantal nuttige functies biedt voor de weergave van de gegevens, in de vorm van bijvoorbeeld tabellen, diagrammen of grafieken.

Door met de Smart Safety Solution een gangbare communicatie van diagnose-informatie van sensor tot cloud mogelijk te maken wordt preventief onderhoud en reparatie eenvoudiger. De gebruiker kan bijvoorbeeld het aantal starts van de machine oproepen evenals het aantal bedrijfsuren en de verwachte slijtage van componenten berekenen, zodat een tijdige vervanging mogelijk is en stilstandtijden van machines voorkomen kunnen worden. Een voordeel is dat er ook veiligheidslichtschermen in het systeem kunnen worden geïntegreerd. Als er bijvoorbeeld vuil op de sensoren van het lichtscherm zit en het signaal daardoor zwakker wordt, kan er een waarschuwing worden uitgegeven, zodat er op tijd corrigerende maatregelen kunnen worden genomen, voordat het lichtscherm zichzelf uitschakelt.

Schmersal Nederland BV
Postbus 17
3840 AA Harderwijk
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk 0341-432525
Bedrijfsprofiel http://www.schmersal.nl Informatie aanvragen