Rvs leidingsysteem voor industrieel koelwater

Het installeren van een pijpleidingsysteem voor proces- en koelwater kan behoorlijk arbeidsintensief en kostbaar zijn. Een alternatief hiervoor biedt Legris thans met een specifiek voor dit doel ontwikkeld Transair-systeem, waarmee de tijd voor het plaatsen van zo’n leidingsysteem tot een minimum wordt gereduceerd. Het betreft hier een uitbreiding op het bestaande Transair-programma. Bij het nieuwe koelwaterleidingsysteem wordt de voor dit programma ontworpen koppelingtechniek gecombineerd met speciale roestvast stalen buizen. Het resultaat is een gemakkelijk te installeren en aan te passen leidingsysteem dat volledig corrosiebestendig is en dus probleemloos voor industrieel koelwater kan worden toegepast. Alle onderdelen zijn snel, schoon en veilig te verwerken, zonder lassen of lijmen; na installatie kan het leidingnet direct in gebruik worden genomen. Andere pluspunten zijn dat het systeem vuurbestendig is en bestand tegen forse temperatuurschommelingen en betrekkelijk zware mechanische belastingen. Een voordeel van het Transair-systeem is dat de diverse componenten opnieuw te gebruiken zijn. Na installatie kan het leidingsysteem worden aangepast of uitgebreid. Dit maakt het vooral ook geschikt voor situaties waar door veranderingen in het productieproces regelmatig wijzigingen in de koelwatervoorziening doorgevoerd moeten worden. De drie en 6 meter lange buizen zijn in vier diameters beschikbaar, te weten 42, 60, 76 en 100 mm. Voor alle diameters valt uit diverse koppelingtypen te kiezen, zoals rechte koppelingen, kniekoppelingen, 45° en 180° bochten en T-stukken. Het gehele leidingsysteem is berekend op een werkdruk van maximaal 1 MPa (10 bar).