Retractiesysteem voor de kabelgeleiding

Het instelbaar retractiesysteem RSP is bedoeld voor de veilige geleiding van kabels, ook bij grotere armdiameters en zeer complexe bewegingen. Bij RSP (RetractieSysteem Pneumatiek) wordt de benodigde kracht opgebracht door een pneumatische cilinder.

De retractiekracht van het systeem kan via drukverandering in de cilinder worden ingesteld. Het krachtverloop blijft altijd constant waardoor zelfs bij de zwaarste uitrusting met kabels en slangen een veilige retractie van de kabelrups in iedere positie is gewaarborgd. Het systeem kan door compacte bevestigingsconsoles snel en eenvoudig worden geïnstalleerd op de meest uiteenlopende robotmodellen. De systemen met verschillende uittreklengten (van 500 tot 1.000 mm) zijn plaatsbesparend en licht.

Voor robots met frequent wisselende, alternerende of een niet duidelijk voorspelbaar programmaverloop is optioneel een trajectbewakingssysteem verkrijgbaar. Dit is bijvoorbeeld zinvol voor robots die door een camera of door beeldregistratiesystemen worden gestuurd. De bewaking geschiedt via een verbinding met de robotbesturing of de PLC. In geval van overschrijding van voorgeschreven tolerantiewaarden wordt vroegtijdig een signaal gegenereerd.

Voor de energie-, gegevens- en mediatoevoer wordt de meerdimensioneel beweeglijke kabelrups Triflex R toegepast. Dit speciaal voor robottoepassingen ontwikkelde, modulaire kabelrupssysteem omvat circa 250 componenten om kabels en slangen veilig te leiden bij complexe robotbewegingen. De retractiekrachten worden door de kabelrups opgenomen, waardoor de levensduur van de kabels aanzienlijk verlengd wordt en zo stilstandtijden kunnen worden vermeden.

Igus Nederland
Postbus 73
3769 ZH SOESTERBERG
postbus 73
3769 ZH Soesterberg 0346-353932
Bedrijfsprofiel http://www.igus.nl Informatie aanvragen