Programmeerbare stroomtransducers

LEM’s HO-serie bestaat uit open-lus componenten, gebaseerd op Hall-effect stroomdetectie-technologie voor het meten van wissel- en gelijkstroom of gepulste stromen met een nominale waarde van 8, 15 of 25 Aeff bij een reactietijd van 2 tot 6 μs.

Beide parameters en diverse andere zijn door de gebruiker te programmeren via een eenvoudige seriële digitale bitreeks, die wordt gegenereerd door de host microcontroller van het systeem. Andere door de gebruiker te programmeren parameters zijn de referentiespanning, overstroomdetectiegrenzen, storingsmelding en de laagvermogen-modus.

De HO-serie levert het uitgangssignaal als een schaalbare analoge spanning; in de meeste systemen zal deze spanning worden omgezet naar een digitale waarde via een A/D-omzetter die een referentiespanning nodig heeft. De ontwerper kan de LEM HO-serie transducer zodanig programmeren dat deze een referentiespanning levert van 0,5, 1,5, 1,65 of 2,5 V op een speciale pen. Als alternatief kan de HO-serie zodanig worden geconfigureerd dat deze de metingen uitvoert ten opzichte van een externe referentiespanning.

Voor de HO-modellen heeft LEM een geheel nieuwe ASIC ontwikkeld. De HO biedt offset- en versterkingsdriftwaarden die tweemaal beter zijn (over het temperatuurbereik van -25 tot +85 ºC) dan van de voorafgaande generatie open-lus Hall-effect en op ASIC-gebaseerde transducers. De typische nauwkeurigheid bedraagt 1% en 2,8% bij respectievelijk +25 °C en +85 °C  zonder offset en met een hoog isolatieniveau tussen de primaire zijde en de meetcircuits.