Piëzo-elektrische reksensor

De CST/300 piëzo-elektrische reksensor speelt in op de vraag naar compacte en nauwkeurige meettechnologie, die geschikt is voor industriële omgevingen.

Krachtmetingen in machines zijn vele malen nauwkeuriger dan de krachtopnemers die direct in het proces zijn ingebouwd. Daarvoor moet de machine echter aan de sensor aangepast worden en dat is niet altijd mogelijk. Reksensoren zijn in dit geval een alternatief. Zij maken gebruik van de vervorming van het te meten object, wanneer daarop kracht wordt uitgeoefend. Ze hebben echter hun beperkingen als het gaat om het meten van kortdurende rek bijvoorbeeld in objecten, die onder druk slechts een kortstondige vervorming geven, zoals in persen of krimpmachines. Met de CST/300 gelden deze beperkingen niet. Een gevoeligheid van ongeveer 50 pC/N garandeert hoge outputsignalen en daardoor een goede reproduceerbaarheid; zelfs in ongunstige meetomstandigheden. Zelfs een geringe rek van 10 µm/m en minder of een nominale rek tot 300 µm/m kunnen zonder problemen gemeten worden. Hierdoor kunnen eenvoudig conclusies getrokken worden over de uitgeoefende kracht, als er tenminste een goede kalibratie is uitgevoerd. De reksensor kan bevestigd worden met één enkele schroef van 47 mm lang, waardoor de sensor weinig ruimte in beslag neemt en bestand is tegen externe invloeden zoals bewegende kabels of elektromagnetische velden.

HBM Benelux
Postbus Postbus 6035
4000 HA Tiel
Schutweg 15
5145 NP Waalwijk 0416-286040
Bedrijfsprofiel http://www.hbm.com Informatie aanvragen