Multimeter met Bluetooth

Gossen Metrawatt heeft een nieuwe multimeter ontwikkeld in twee versies, de Metrahit Ultra en de Metrahit Ultra BT, waarbij BT staat voor Bluetooth communicatie.

Via een speciale gratis app voor Android kan men contact maken met de multimeter en vandaar meetwaarden bekijken (in tabel- of in grafische vorm) en als file opslaan. Deze file is later weer oproepbaar, maar kan ook direct als e-mail worden verzonden. De Metrahit Ultra heeft een aanwijzing tot  ± 310.000 counts en bezit automatische bereikomschakeling. Meetfuncties zijn: vanaf 1 µV tot 600 VDC en TRMS 10 µV tot 600 VAC + VDC (bandbreedte 15 Hz tot 100 kHz), 1 nA – 10 ADC en TRMS 10 nA – 10 AAC + ADC, weerstand, frequentie, capaciteit en temperatuurmetingen met Pt100/Pt1000 en thermokoppel type K. De multimeter beschikt ook over een geïntegreerde datalogger tot 300.000 waarden met een instelbare aftast rate van 9 ms tot 9 uur Naast een Bluetooth interface beschikt de meter ook over een IR-interface.

GMC-Instruments Nederland
Postbus 323
3440 AH WOERDEN
postbus 323
3440 AH Woerden 0348-421155
Bedrijfsprofiel http://www.gmc-instruments.info Informatie aanvragen