Meetwaarde omvormer

De Sineax V604s familie multifunctionele meetwaarde-omvormer heeft een basisnauwkeurigheid van 0,1%.

Er zijn twee in- en uitgangen voor DC-spanningen, DC-stromen, temperaturen (RTD en TC) als ook weerstanden. Zo kunnen bijvoorbeeld de ingangswaarden worden opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd, vergeleken maar ook max- en of min-waarden worden uitgegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om redundante temperatuurmetingen te realiseren. Dat betekent dat in een toepassing temperaturen gemeten worden en de voelers bewaakt. Treedt in een voeler een fout op (leidingbreuk of kortsluiting) dan wordt onderbrekingsvrij op de tweede sensor omgeschakeld en een alarm gegenereerd. Men kan vrij programmeren dat het alarm via een relais wordt geactiveerd, via de tweede uitgang en/of via de standaard ingebouwde Modbus interface gecommuniceerd wordt. Naast deze basisomvormer zijn er nog drie uitvoeringen leverbaar. De VB 604s waarbij het uitgangscontact en de analoge uitgang vanuit de PLC via de Modbus zijn aan te sturen, de VC604s met extra alarmuitgangen en de VQ604s de snelle meetwaarde omvormer met een responstijd van < 10 ms.