Meervoudig in te zetten infraroodsensor

Panasonic Automotive & Industrial Systems brengt deze herfst een ‘Grid-Eye Infrared Array Sensor Evaluation Kit’ op de markt, bestaande uit infraroodsensoren en een Bluetooth-module.

De combinatie van infraroodsensoren en Bluetooth-module moet ervoor zorgen dat fabrikanten binnen enkele dagen applicaties kunnen ontwikkelen die uitgaan van de detectie van mensen in een specifieke ruimte. Te denken valt aan het in- en uitschakelen van verlichting of airconditioning. Dergelijke applicaties komen binnen handbereik omdat de infraroodsensoren niet alleen bewegende mensen kunnen detecteren, maar ook stilstaande of stilzittende personen. Daarnaast is het mogelijk de evaluatiekit in te zetten om alarmsystemen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld woonzorgcentra: valdetectie en positiedetectie zijn met de evaluatiekit te combineren.