MCU met configureerbaar logisch blok

De PIC16F13145 serie microcontrollers (MCU’s) is uitgerust met een nieuwe kernonafhankelijke periferiebouwsteen (CIP), de configureerbaar logisch blok (CLB) module.

Met deze module kan het samenstellen van hardwaregebaseerde, klantspecifieke combinatorische logische functies rechtstreeks in de MCU plaatsvinden. Hierdoor kunnen ontwerpers de snelheid en reactietijd van ingebedde besturingssystemen optimaliseren, zonder dat er externe logicacomponenten nodig zijn. Dit levert een kostenbesparing op en beperkt het stroomgebruik. De procedure wordt verder vereenvoudigd door een grafisch interface hulpmiddel, bedoeld voor het samenstellen van klantspecifieke logica-ontwerpen met de CLB. De PIC16F13145 serie is ontworpen voor toepassingen die gebruik maken van klantspecifieke protocollen, het opeenvolgend uitvoeren van taken of I/O besturing voor het beheren van realtime besturingssystemen in de industriële en automotive sectoren.

De MCU’s beschikken ook over een 10-bit analoog-naar-digitaal omzetter (ADC) met ingebouwde rekenmodule, een 8-bit digitaal-naar-analoog (DAC) omzetter, snelle spanningvergelijkers, 8- en 16-bit timers en seriële communicatiemodulen (I2C en SPI), waardoor er allerlei taken op systeemniveau kunnen worden uitgevoerd zonder interventie van de CPU.

Bron: Microchip