Lichtprogramma

Om ontwerpers te assisteren bij het toepassen van zijn sensoren voor omgevingslicht heeft Vishay een ontwikkelkit op de markt gebracht.

Deze bevat onder Windows draaiende hulpmiddelen voor het meten en tonen van de lichtverdeling, het bijregelen van de sensor, het programmeren van de respons op de diverse lichtcondities en het maken van een hardware-ontwerp. De kit zelf bestaat uit twee modulen. Een sensorbordje met daarop de opnemer en enkele perifere circuits, waaronder een analoog/digitaal-omzetter en een I2C-interface, voert de meetfuncties uit. Het tweede printje converteert de I2C-data naar een RS232-poort voor communicatie met een PC. Op deze manier kan de computer continu de reactie van de sensor tonen op wisselende lichtcondities. Daarbij kan worden gekozen uit diverse eenheden, zoals lux, µA, V en (hexa)decimaal. Verder kunnen de bemonsteringsfrequentie en de versterking worden ingesteld.