Lastscheiders voor fotovoltaïsche toepassingen

De groeiende eisen die gesteld worden aan de efficiency van fotovoltaïsche installaties vereisen bedrijfsspanningen boven de vroeger gebruikelijke grenzen van 1000 VDC. Eaton heeft daarom zijn DC lastscheider productserie verder ontwikkeld.

Schakelaars voor maximaal 1500 VDC met nominale operationele stroomsterkten tot 1600 A zijn nu leverbaar. Schakelaars en accessoires zijn geschikt voor omgevingstemperaturen tot 65 °C. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld lastscheiders in aansluitkasten voor generatoren, alsmede het isoleren van de hoofdschakelaars die geschikt zijn voor gebruik als onderhoud- en reparatieschakelaars op de inkomende kant van de DC/AC omvormer.

De schakelaars zijn gebaseerd op 4-polige lastscheiders uit de AC serie en zijn geoptimaliseerd in termen van kruip- en de vrijloopafstanden en de contactelementen, teneinde de toegenomen belasting te controleren die het schakel- en uitdoofgedrag beïnvloedt bij spanningen tot 1500 VDC en een volledige nominale stroomsterkte.

Alle schakelaars voldoen aan de eisen van DIN EN 60947-3 en voldoen aan gebruikscategorie DC-22A voor het schakelen van gemengde ohmse en inductieve belastingen, met inbegrip van de viervoudige overbelasting met een L/R verhouding van 2 ms. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de contacten een elektrische levensduur tot 2500 acties bereiken – bij de volledige nominale stroomsterkte. De mechanische en spanningsloze levensduur bereikt waarden tot 20 000 acties.

Eaton Electric BV
Postbus 23
7550 AA HENGELO
postbus 23
7550 AA Hengelo 074-2469111
Bedrijfsprofiel http://www.eatonelectrical.nl Informatie aanvragen