Hydrostatische drukopnemer

De type 700 hydrostatische drukopnemer van Huba Control heeft een opvolger gekregen in de vorm van type 712. Deze niveau druktransmitters bezitten een driftvrije keramische relatief- of een absoluutdrukmeetcel met optioneel een geïntegreerde temperatuursensor.

Samen met de toegepaste ASIC-technologie is deze opnemer geschikt voor bijvoorbeeld het stabiel meten van  grondwaterstanden, dijkbewaking en tankinhoudsmeting. Deze sensor is drinkwater toegelaten. Er is ook een ATEX-versie beschikbaar. Voor circuitboard toepassingen zijn de druk- en drukverschilsensoren type 402, 516 en 663 beschikbaar.