Hydrauliekmeter

Hydraulische componenten moeten regelmatig worden gecontroleerd, waarbij behalve de functionaliteit ook het bepalen van een eventuele interne lekkage van groot belang is. Dit vraagt om een testbank waarmee zowel de eerste druppels lekolie als de volledige capaciteit in het circuit exact kan worden gemeten.

Deze opgave was tot voor kort alleen mogelijk door het toepassen van twee verschillende, elkaar overlappende, flowmeters, wat vanzelfsprekend een tijdrovende en dus kostbare zaak is. Juist voor deze opgave is de VSI-serie van VSE GmbH ontwikkeld, een betrouwbare meettechniek die sinds kort voorzien is van een  opnemersysteem. Hiermee kan het oorspronkelijke aantal pulsen per liter maximaal tot met een factor 64 worden verveelvoudigd. Dankzij deze hoge resolutie is het mogelijk om de hele testcyclus in één sessie en met één doorstromingsmeter te voltooien. Praktijkervaringen hebben inmiddels een gemiddelde tijdswinst bij het testen van 30 procent aangetoond, aldus leverancier Intercontrol.