Hydrauliekmeter

De VSI-serie omvat hydrauliekmeters waarmee de eventuele interne lekkage van een hydraulisch component kan worden bepaald. Nieuw bij deze meettechniek is de toepassing van een speciaal ontwikkeld opnemersysteem. Hiermee is het oorspronkelijk aantal pulsen per liter te verveelvoudigen tot maximaal een factor 64. Op deze manier wordt een dermate hoge resolutie gerealiseerd dat het mogelijk is om de gehele testcyclus in één sessie en met één doorstromingsmeter te voltooien. Dit in tegenstelling tot conventionele testbanken die voor het meten van de eerste druppels lekolie en de volledige capaciteit van het circuit, gebruikmaken van twee verschillende en elkaar overlappende volumestroommeters.