Human interface-ontwerp op Arduino

FTDI Chip wil met het ‘CleO’-project bereiken dat ontwikkelaars zich zowel kunnen concentreren op hun product als op de human interface die bij dat product hoort.

Door een beeldscherm aan een Arduino-board te koppelen wordt het mogelijk om intuïtief de juiste human/machine interface (HMI) of Graphical User Interface (GUI) te ontwerpen, zeker gezien de voorbeelden die FTDI Chip meelevert in een tutorial. De leverancier van het beeldscherm en van de grafische chip, de FT810, wil aan de hand van een open hardwareplatform (de Arduino) en een makkelijk inzetbaar beeldscherm het ontwerp van een HMI/GUI voor iedereen mogelijk maken, ook al heeft hij/zij (als student?) geen kennis van grafisch programmeren of wiskunde.

www.ftdichip.com