Hoogfrequenttest

De IFR3920 van Aeroflex volgt de IFR3901 en IFR3902 op en is evenals die twee systemen bedoeld voor het testen en bewaken van radiosignalen vanaf 10 MHz tot 1 GHz, eventueel uit te breiden tot 2,7 GHz

. Aan het instrument is een digitale multimeter toegevoegd die wissel- en gelijkspanning tot 150 V meet, stroom tot 20 A en weerstand van 0 tot 20 Mohm. Verder kan hij analoge en digitale hoogfrequentsignalen zowel genereren als ontvangen. De ingebouwde spectrumanalysator geeft de volledige bandbreedte weer bij een gemiddeld ruisniveau van -125 dBm. Verder omvat het systeem drie onafhankelijke modulatiebronnen voor audio van 1 Hz tot 20 kHz, drie audiofrequentiegeneratoren voor basisbandanalyse en breedbandige HF-vermogenmeters met een bereik van 100 mW tot 125 W. Ook is voorzien in een inbandige RSSI-meter die kan worden gebruikt tot -100 dBm. Tot de analysefuncties behoren frequentiefout, vermogen- en modulatienauwkeurigheid, Sinad-audio en vervorming.