GPRS modem logger

Draadloze dataoverdracht heeft veel voordelen t.o.v. dataloggers die je moet bezoeken om de gegevens uit te lezen. Denk maar eens aan lastig te vinden peilbuizen in hoge begroeiing, overstortlocaties waarvoor een weg moet worden afgezet etc.

(Advertorial)

De GSM2 modem van Keller rekent af met deze nadelen. Data wordt per email verstuurd en in een centrale SQL database opgeslagen die op de hoofdpost van de gebruiker draait en dus door hem zelf wordt beheerd (dus geen abonnement). Vanuit deze SQL database is de data te visualiseren, al dan niet bewerkt. Export naar andere formaten en overstortrapportages behoren eveneens tot de mogelijkheden. Aan de GSM2 modem wordt een digitale niveausensor aangesloten die de waterstanden in peilbuis, overstort of oppervlaktewater meet. De metingen worden in de modem bewaard en op vooraf geprogrammeerde tijden per email verstuurd. De GSM2 modem is batterijgevoed. Met een gemiddelde verbindingsfrequentie van 1 keer per dag en 1 meting per uur is de batterijlevensduur maar liefst 10 jaar (DD uitvoering). Speciaal over riooloverstort metingen is er een intelligente triggerfunctie beschikbaar. Deze laat de modem versneld meten zodra er een overstort wordt gesignaleerd. Vanuit de datamanager software kan, handmatig of volautomatisch, worden geëxporteerd naar o.a. Delft FEWS, Hydras, CSV (ASCII) etc.