Elektrische metingen en power quality in één multimeter

De Metrahit Energy multimeter van GMC kan tegelijk TRMS stroom en spanning meten (AC, AC + DC en DC) met een resolutie van 60 000 counts en daarmee ook alle belangrijke vermogens meetgrootheden bepalen.

Op het blauw verlichte display kunnen drie waarden gelijktijdig aangegeven worden zoals blind-, schijnbaar- en werkelijk- vermogen, cosphi, spanning en stroom. Ook het energieverbruik kan over langere tijd bepaald worden. Om dit alles over langere termijn te registreren is een datalogger ingebouwd die tot 300 000 meetwaarden kan opslaan. Daarna kunnen met de Windows gebaseerde software de meetgegevens worden beheerd, maar ze kunnen ook online/realtime uitgelezen worden. Naast alle standaard multimeter functies geeft de Metrahit Energy ook de mogelijkheid tot het meten van vormfactor, geleidbaarheid, duty cycle, dB, kabellengte, en zelfs een harmonische analyse van de spanning en stroom tot en met 15 harmonischen. De gemeten waarden van de individuele harmonische en de totale harmonische THD, zowel in absolute termen (in V of A) en in verhouding tot de fundamentele frequentie worden weergegeven (in %).

Speciaal aan deze multimeter is de mogelijkheid voor het snel kunnen registreren van verstoringen in een elektrisch net. Spanningsdips en spanningspieken met een duur vanaf een halve sinus worden geregistreerd, maar ook transiënten met een duur vanaf 0,5 microseconde.