Ejectoren

De FIPA ejectoren uit de series EKPP, EKP en EMM zijn uitgerust met een automatische drukregeling voor het persluchtverbruik die voor elk werkstuk, ongeacht de poreusheid, tot 50% besparing kunnen opleveren.

De meeste ejectoren van FIPA werken intern met 3,5 bar en behalen hun maximale vacuüm al bij een voordruk van 4 bar. Hogere drukken worden door de interne regeling van de ejector tot 4 bar teruggeregeld.

Bij luchtdichte werkstukken kan met de ejectoren uit de serie EMA en EKP-LSE een besparing tot ongeveer 97% worden bereikt. De geïntegreerde elektronische regeling schakelt, zodra het vooraf ingestelde schakelpunt voor het gewenste vacuüm is bereikt, het luchtverbruik uit. Zolang een ingestelde ondergrens voor het vacuüm niet is bereikt blijft het luchtverbruik uitgeschakeld. Bij het bereiken van de ondergrens schakelt de regeling de perslucht weer in totdat de ingestelde bovengrens weer is bereikt.

http://www.tah.nl/