Drukverhoger

De P+ drukverhoger van Pneumax verhoogt de bestaande persluchtdruk met een factor twee. De drukverhoger is gemakkelijk te installeren, zodat men overal waar nodig direct over een extra hoge persluchtdruk beschikt, terwijl de normale werkdruk in de rest van het systeem gehandhaafd wordt.

Met een geïntegreerde regelaar is de gewenste persluchtdruk simpel instelbaar. Standaard is een overdrukventiel ingebouwd. De drukverhoger is berekend op een toevoerdruk van 250 kPa tot 1 MPa (2,5-10 bar). Afhankelijk van de ingaande druk en de gewenste uitgaande druk bedraagt het debiet maximaal 450 Ndm3/min