Druksensoren voor elke meettoepassing

Siemens Building Technologies heeft haar productlijn van innovatieve en energiezuinige Symaro-sensoren uitgebreid met 22 druksensoren voor gassen, vloeistoffen en koelstoffen.

Dankzij geoptimaliseerde meetcellen realiseren deze sensoren een hoog precisieniveau over het gehele meetbereik. De sensoren zijn een aanvulling en uitbreiding op de bestaande productlijn van Symaro-druksensoren, bestaande uit sensoren voor het meten van zeer lage tot hoge drukniveaus in verschillende media, zoals lucht, vloeistoffen, gassen en koelstoffen. Symaro-sensoren zorgen voor een snelle en nauwkeurige registratie en doorgave van meetwaarden en zijn bijzonder stabiel over langere termijn, waardoor zij een optimale basis vormen voor een nauwkeurige en energie- en kostenbesparende aansturing van de complete HVAC-installatie.