Driver voor stappenmotoren

Het Trinamic 62 coolStep driver IC regelt het stroomverbruik van een stappenmotoren zodanig dat de motor voldoende vermogen kan afnemen voor zijn taken en geen extra energie vermogen gebruikt of warmte genereert.

Stappenmotoren, veel gebruikt in industriële, medische en laboratoriumapparatuur, zijn berucht om hun vermogensinefficiëntie. Met dit IC kan ongewenste warmtedissipatie met 80 % worden teruggebracht, wat ook de levensduur van batterijen (bij draagbare applicaties) vergroot. De TMC26x-familie maakt gebruik van een geïntegreerde loadsensor, waarbij de informatie van de sensor zodanig wordt gebruikt om het stroomgebruik van de motor te regelen dat de motor precies de benodigde energie krijgt.

Het IC maakt verder gebruik van de coolStep-technologie voor het meten van de tosie. Die informatie kan weer door de microprocessor worden gebruikt voor het detecteren van (potentiële) motorproblemen. Ook de regeling wordt met dit IC verbeterd: microstap motorcontrole verdeelt iedere stap in 256 microstappen, wat neerkomt op 51 200 stappen voor een standaard stappenmotor.