Diagnoseconcept

Het intelligente diagnoseconcept PVIS is ontwikkeld om machinestilstandtijden te reduceren. PVIS evalueert de actuele status van de besturingen, identificeert bij storingen de veroorzakende gebeurtenis en zorgt voor de toewijzing van bevoegdheden, niet-gecodeerde meldingen en adviezen. De meldingen worden weergegeven met het diagnoseapparaat PMImicro diag. Systeemmeldingen en de weer te geven foutteksten en adviezen zijn opgenomen in zes diagnosetalen. Ook de programmering van veiligheidsfuncties zoals noodstop of tweehandenbediening is in zes talen voorbereid. Tot slot biedt PVIS de mogelijkheid de diagnose specifiek voor een toepassing op te stellen; de gebruiker kan zijn eigen kennis integreren voor ondersteuning van operators bij het herstellen na een storing.