Dataloggers

De dataloggers van de SQ16 serie in de Squirrel sq-reeks beschikken over universele ingangen voor het meten van stroom, spanning, weerstand en een groot aantal parameters, waaronder; temperatuur, vochtigheid, druk, stroming, windsnelheid en concentratie.

De datalogger kan zo worden ingesteld dat hij automatisch begint of stopt met loggen als zich een gebeurtenis voordoet. Toepassingen gaan van stand-alone datalogging tot een online monitoringsysteem van meerdere parameters.

Via Bluetooth is communicatie mogelijk met een app. Ook kunnen de met behulp van de SquirrelView-software te programmeren dataloggers via een communicatie-hub in een netwerkconfiguratie worden opgenomen. Dit biedt meer externe mogelijkheden voor bediening en gegevensregistratie. Elke logger heeft 8 differentiële of 16 enkelvoudige kanalen. Er kunnen meerdere loggers worden gekoppeld, zodat maximaal 128 gegevenskanalen tegelijkertijd kunnen worden gemeten en bewaakt.