Dare Instruments verkrijgt octrooi voor veldsterkte sensor

Dare Instruments heeft specifieke onderdelen in het ontwerp van RadiSense veldsterkte sensor vastgelegd en hiervoor zowel een Europees octrooi als een Amerikaans patent voor aangevraagd. Zowel het Europese octrooi als het Amerikaanse patent zijn nu ook toegekend.

In 1999 heeft Dare Instruments als eerste een elektro-magnetische veldsterkte sensor geïntroduceerd, die elektrisch gevoed werd met laserlicht. Dit was op verschillende terreinen een doorbraak. Het maakte de sensor kleiner, waarmee de meetnauwkeurigheid toenam, doordat de sensor niet meer gebruik maakte van een batterij. Hierdoor werd het tevens mogelijk de sensor 24/7 te gebruiken en nam de betrouwbaarheid van de sensor toe, omdat batterij problemen tot het verleden behoorden.

Copycats

Op het moment van de introductie beschikte het bedrijf nog niet over de financiële middelen om deze innovatie in een octrooi en/of patent vast te leggen. Het gevolg was dat concurrenten de aanpak direct overnamen. Vrijwel alle andere leveranciers maken inmiddels ook gebruik van een Laser-voeding voor hun veldsterkte sensoren.

Verdere ontwikkeling

Ondertussen hebben de ontwikkelaars van Dare Instruments niet stil gezeten. Bij veldsterkte sensoren telt niet alleen de bandbreedte, maar ook de afmetingen. Het toegekende patent beschrijft een techniek waardoor de antenne elementen relatief zeer kort gehouden worden, zonder dat de gevoeligheid hierdoor achteruit gaat.

Heilige graal

De heilige graal in veldsterkte sensorland is een kleine, gevoelige sensor met een grote bandbreedte te ontwikkelen, die volledig isotroop is. De isotropie is de mate waarin een sensor ongevoelig is voor de positionering in het veld. Dit is belangrijk omdat het bij EMC-immuniteitsmetingen niet duidelijk is op welke wijze het veld de sensor bereikt. Niet alleen kan een EM-veld horizontaal of verticaal gepolariseerd zijn, ook zijn er altijd reflecties en kan de sensor onder veel verschillende hoeken in het veld gelegd worden. Al deze parameters mogen het resultaat van de meting vanzelfsprekend niet, of althans zo min mogelijk, beïnvloeden. Door over te stappen op een bolvorm en toepassing van zes antenne-elementen is de RadiSense 10 op dit moment de leidende sensor met de beste isotropie en hoogste meetnauwkeurigheid.

Nieuwe octrooien

Inmiddels zijn ook twee nieuwe octrooi aanvragen ingediend. Hiermee legt Dare Instruments de techniek vast waarmee een grote stap richting volledige isotropie wordt gezet.