Controllers voor motoren

Microchip vernieuwt zijn familie van digitale-signaalcontrollers en microcontrollers die zijn bedoeld om bijvoorbeeld het motormanagement van voertuigen te optimaliseren in termen van maximaal vermogen en minimaal verbruik.

Het gaat hier om de 70 MIPS dsPIC33E- en PIC24E-productfamilies. Deze controllers worden ingezet om met behulp van sensoren en actuatoren het motorgedrag zo effectief mogelijk te regelen. De nieuwe controllers op basis van een snelheid van 70 MIPS zijn uitwisselbaar met de huidige controllers op basis van 40 MIPS. Hierdoor is het migratiepad minimaal. Nieuwe onchip-onderdelen, zoals OpAmps om signalen te versterken, nemen voortaan minder ruimte in beslag en dragen zo bij aan de steeds geringere afmetingen van de controllers. Beide families van controllers zijn verkrijgbaar in verschillende behuizingen van 28, 36, 44 en 64 pins.