Compiler-ontwikkeling

Van zijn ontwikkelsysteem voor compilers CoSy heeft ACE Associated Compiler Experts een versie geïntroduceerd die ondersteuning biedt voor de recent door ISO/IEC gedefinieerde taalextensies. Deze zijn bedoeld om de realisatie van applicaties voor ingebedde processoren te vergemakkelijken en te optimaliseren. Zo wordt voorzien in faciliteiten voor vaste-komma rekenwerk, naamgeving van adresbereiken en registergebaseerde opslagklassen alsmede het aansturen van elementaire in- en uitvoermodulen. Dit moet het voor ontwikkelaars eenvoudiger maken om hardware-specifieke eigenschappen van ingebedde processoren te benutten. Versie 2005 van CoSy bevat een Embedded C-pakket waarin deze extensies zijn opgenomen. De ontwikkelomgeving omvat ook bibliotheken met routines en intrinsieke functies op basis waarvan Embedded C-compilers kunnen worden gecreëerd.
Ace Associated Computer Experts BV
De Ruyterkade 113
1011 AB Amsterdam 020-6646416
Bedrijfsprofiel http://www.ace.nl Informatie aanvragen