Compacte veiligheidsschakelaar voor veiligheidshekken

Pilz bouwt zijn productaanbod op het gebied van sensoren uit met contactloze magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag, met een compacte afmeting van 12 mm doorsnee. Mogelijke schakelafstanden zijn 8 en 15 mm, met twee afzonderlijke bedienpennen. Verder is een extra hulpcontact beschikbaar. Dit heeft als voordeel dat de toestand van de veiligheidsschakelaars direct is weer te geven door een aangesloten besturing. Bij de veiligheidsschakelaars kunnen gebruikers kiezen tussen twee verschillende bedienpennen en zo de schakelafstand afstemmen op hun toepassing. Met de ronde bedienpen kan een schakelafstand van 8 mm worden gerealiseerd. De zogenoemde kubus-bedienpen met geïntegreerde houder is goed voor een schakelafstand van 15 mm. De veiligheidsschakelaars PSENmag zijn toegestaan t/m categorie 4 volgens EN 954-1, PL ‘e’ volgens ISO 13849-1 en SIL 2 volgens EN IEC 62061 en voldoen daarmee aan de hoogste veiligheidseisen. De veiligheidsschakelaars zijn ook te gebruiken op plaatsen die sterk verontreinigd kunnen raken of aan strenge hygiënische voorschriften moeten voldoen. Ook voor toepassingen die een precieze deurgeleiding bemoeilijken of machinehekken aan grote trillingen blootstellen zijn veiligheidsschakelaars PSENmag geschikt.