Compacte Gunn diode-oscillatoren

Pasternack introduceert een nieuwe lijn van compacte Gunn diode-oscillatoren.

De oscillatoren genereren signaalniveaus met lage faseruis op de populaire K- en Ka-banden. Het Amerikaanse bedrijf denkt onder andere aan toepassingen in de radiocommunicatie (zend- zowel als ontvangstoscillatoren), militaire en civiele radar, politieradar, Doppler-sensoren en veiligheidssystemen.
www.pasternack.com