CalGuard maakt meetmiddelenbeheer eenvoudig

NMi introduceert een beheersysteem voor meetmiddelen: CalGuard. Dit online systeem geeft een volledig overzicht van de status van alle meetmiddelen, overzichtelijk geordend per afdeling. Dankzij automatische herinneringen wordt beheer van meetmiddelen eenvoudig.

Goed beheer van meetmiddelen is van belang met het oog op veiligheid en kwaliteitszorg. Met CalGuard speelt NMi in op de behoefte aan een overzichtelijk systeem waarin alle informatie en de kalibratiestatus van meetmiddelen eenvoudig te vinden is. Er kunnen ruim 30 variabelen per meetmiddel worden opgeslagen en alle certificaten kunnen online worden opgevraagd. Maar bovenal is CalGuard een actieve hulp in het beheer van meetmiddelen. Als een meetmiddel weer gekalibreerd dient te worden verstuurt CalGuard automatisch een herinnering.