Berekeningssoftware voor verificatie van functionele veiligheid

In de nieuwste versie van de calculatiesoftware PAScal voor de verificatie van functionele veiligheid (EN/IEC 62061, EN ISO 13849-1) zijn de bibliotheken verbeterd wat betreft gegevensformaat, import, export en mogelijkheden voor het gebruik van concrete componenten in al hun veelzijdigheid

Pascal ondersteunt onder meer de import van bibliotheken in het Sistema-formaat. De aanpassing van de interne gegevensstructuur brengt verdere voordelen met zich mee:

  • Verschillende gebruikswijzen kunnen worden vastgelegd.
  • Omdat elke component nu versieafhankelijke datasets kan bevatten, kunnen ook componenten worden vastgelegd die buiten hun levenscyclus wisselende prestatiegegevens hebben.
  • Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk componenten met een algemene uitsluiting van fouten vast te leggen. De bibliotheken kunnen automatisch online worden geactualiseerd.
  • Gebruikers van vroegere versies hebben geen nieuwe licentiesleutel nodig om de nieuwe versie te kunnen gebruiken.