Berekeningssoftware voor verificatie van functionele veiligheid

Pilz heeft een softwaretool ontwikkeld die ervoor zorgt dat de bepaling van het veiligheidsniveau van machines en installaties wordt vergemakkelijkt.

Met de Pilz Safety Calculator kan op een systematische werkwijze met in achtname van de nieuwe normen de berekening aanzienlijk worden vergemakkelijkt, zonder dat men de mathematiek die aan die normen ten grondslag ligt hoeft te bestuderen.

Veiligheidsniveaus van veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen

De Safety Calculator PAScal berekent het bereikbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties, afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt getoetst aan het vereiste PL conform EN ISO 13849-1 resp. SIL conform EN/IEC 62061 en de eventueel vereiste handelwijze wordt aangegeven. Door de grafische weergave van de resultaten ziet de gebruiker op eenvoudige wijze op welke plaatsen en met welke componenten het vereiste veiligheidsniveau wordt bereikt.

PAScal bevat de kerngegevens van de Pilz producten als geïntegreerde bibliotheek. Eigen apparaatbibliotheken kan men zelf aanmaken of in de vorm van product bibliotheken van andere fabrikanten importeren.

De calculatiesoftware PAScal voor de verificatie van functionele veiligheid (EN/IEC 62061, EN ISO 13849-1) is nu in versie v1.5.1 verkrijgbaar. Het belangrijkste kenmerk van deze versie is de verbetering van de bibliotheken wat betreft gegevensformaat, import, export en mogelijkheden voor het gebruik van concrete componenten in al hun veelzijdigheid.

Nieuwe functies en bijzonderheden

Deze versie ondersteunt onder meer de import van bibliotheken in het Sistema-formaat. De aanpassing van de interne gegevensstructuur brengt verdere voordelen met zich mee:

  • Zo wordt bijvoorbeeld het opsplitsen van een component in meerdere, verschillende bibliotheekgegevens overbodig, omdat meerdere datasets voor verschillende gebruikswijzen kunnen worden vastgelegd.
  • Omdat elke component nu versie afhankelijke datasets kan bevatten, kunnen ook componenten worden vastgelegd die buiten hun levenscyclus wisselende prestatiegegevens hebben.
  • Dankzij de nieuwe versie v1.5.1 is het mogelijk componenten met een algemene uitsluiting van fouten vast te leggen. Zo kunnen componenten die voor documentatiedoeleinden in de veiligheidsfuncties geen bijdrage aan de calculatie leveren, algemeen mede worden vastgelegd.
  • De bibliotheken kunnen automatisch on line worden geactualiseerd. Gebruikers van vroegere versies hebben geen nieuwe licentiesleutel nodig om de nieuwe versie te kunnen gebruiken.