Belangrijke uitbreidingen in de softwaretool PNOZmulti Configurator

In de softwaretool PNOZmulti Configurator van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 zijn vanaf softwareversie 10.13 nieuwe functiebouwstenen beschikbaar voor een eenvoudige configuratie van veilige gebruikersprogramma’s. Het pakket omvat een nieuwe L-muting-bouwsteen voor lichtschermtoepassingen, nieuwe logische functiebouwstenen voor hekoplossingen en voor de bewaking van analoge functies, evenals bouwstenen voor uitgebreidere codering en decodering. De nieuwe elementen en uitbreidingen zorgen ervoor dat een breed scala aan eisen voor de bewaking van veiligheidsfuncties nog efficiënter kan worden geïmplementeerd.

Toonaangevende functiebouwsteen voor logistieke toepassingen

Het is nu ook mogelijk om lichtschermtoepassingen te realiseren waarbij het materiaal slechts in één richting moet worden getransporteerd: Vanaf versie 10.13 is het mogelijk om met de PNOZmulti Configurator eenvoudig en veilig dergelijke zogenaamde L-muting-applicaties te maken. Deze functie is beschikbaar in de muting-functiebouwsteen van de huidige versie en biedt alle functies van L-muting, zoals het deactiveren/activeren van het lichtscherm en het aansturen van de mutinglamp. Zo kunnen lichtschermtoepassingen op het gebied van logistiek – zoals het bewaken van transportbanden en palletiseermachines, het regelen van de uitstroom van pakketten – nu nog toepassingsspecifieker en dus productiever en economischer worden gerealiseerd met de PNOZmulti 2.

Logische bouwsteen voor sluiting

PNOZmulti 2 biedt in combinatie met het veilige heksysteem PSENmlock van Pilz ook een nog comfortabelere hekoplossing: Een nieuwe logicabouwsteen voor de configuratie van de signaalvolgorde voor het sluiten van het veilige heksysteem PSENmlock maakt de realisatie van dergelijke oplossingen nu nog eenvoudiger. Gebruikers besparen kosten en moeite, omdat de complexe en tijdrovende parametrering bij het aansturen van bistabiele (tweekanaals gestuurde) heksystemen niet langer nodig is.

Analoge waarden efficiënter bewaken

Voor het bewaken van analoge functies is de functie "Wiskunde" uitgebreid met het vermenigvuldigen en delen van analoge waarden. Dit betekent dat zelfs complexere berekeningen voor toepassingen, die uit meerdere analoge sensoren bestaan, overzichtelijk en gemakkelijk afgehandeld kunnen worden.
De bewaking van processen, temperaturen, de druk of andere analoge waarden kan nu volledig en uniform beheerd worden met behulp van de nieuwe functies van de bouwsteen: van gezamenlijke afweging tot plausibiliteit en verantwoording, bijvoorbeeld voor de vultijd voor containers. Gebruikers profiteren van flexibelere berekeningen die tijd kunnen besparen.

Nieuwe functionele logische bouwstenen voor codering en decodering

Ook zijn de twee nieuwe logische functiebouwstenen Digital Encoder en Digital Decoder beschikbaar, die gebruikt worden voor het coderen en decoderen van ingangssignalen en uitgangssignalen. Hierdoor kunnen ingangssignalen worden gecodeerd of gedecodeerd op uitgangssignalen, d.w.z. omgezet in een binair gecodeerde waarde en vice versa. Aangesloten apparaten met gecodeerde veilige ingangs- of uitgangssignalen kunnen zeer snel en eenvoudig worden bewaakt of aangestuurd, wat tijd en moeite bespaart.