Automatiseringssysteem

Terwijl bij de traditionele automatisering een enkele, centrale plc-besturing de machine of installatie bewaakt en alle signalen verwerkt, zorgt het automatiseringssysteem PSS 4000 voor een consequente verdeling van besturingsfuncties in de periferie.

Proces- en besturingsgegevens, failsafe-gegevens en diagnose-informatie worden via ethernet uitgewisseld en gesynchroniseerd. Hierbij speelt het voor de besturingsfunctie geen rol waar het bijbehorende programma-onderdeel wordt afgewerkt. In plaats van een centrale besturing beschikt de gebruiker over een over de looptijd verdeeld gebruikersprogramma in een centraal project. Via dit centrale project worden alle netwerkdeelnemers geconfigureerd, geprogrammeerd en gediagnosticeerd. Zo is een eenvoudig, uniform gebruik binnen het totale project mogelijk.