ARM Cortex-M-microcontroller met on-chip-EtherCAT

De Infineon XMC4800 maakt implementatie van EtherCAT-verbindingen nvoudiger en bespaart PCB-ruimte die doorgaans wordt ingenomen door een afzonderlijke EtherCAT-asic en de bijbehorende geheugen-IC en kristaloscillator.

EtherCAT biedt voordelen voor genetwerkte informatie en aansturing, zoals nauwkeurige synchronisatie, ingebouwde diagnostiek en ondersteuning voor functionele veiligheid. Vergeleken met andere bussystemen zijn de gemiddelde CPU-loads ook lager. In de XMC4800 zijn er daardoor bronnen vrij voor het verwerken van complexe taken.

Ook heeft de XMC4800 genoeg ruimte voor code en data, met tot 2 MB on-chip-flash en tot 352 KB RAM. Andere hulpmiddelen op de chip zijn zes CAN-nodes met 256 meldobjecten, krachtige ADC’s, DAC’s en sigma-delta-modulatoren. Ook is er een Ethernet MAC, USB host, OTG-randapparatuur, een led- en touch-controller en een SDIO/MMC-interface geïntegreerd, evenals zes universele seriële interfacekanalen.

Voor ontwikkelaars die bekend zijn met de Integrated Development Environment (IDE) Davevan Infineon is er een Dave-voorbeeldcode en een geïntegreerde Beckhoff-slavestacktool beschikbaar, om het volledige potentieel van de on-chip-EtherCAT-mogelijkheden te kunnen benutten.