Alarmmodule met GPS

De MyAlarm2 is een alarmmodule met ingebouwde datalogger. Deze GSM/GPRS telecontrol unit is geschikt voor industriële, maritieme toepassingen en de gebouwautomatisering.

Door aansturing van ingangen worden sms tekstmeldingen verzonden, telefoons opgebeld en e-mail verstuurd. Het werkt met iedere mobiele telefoon of smart telefoon. Het is ook mogelijk op afstand iets aan of uit te zetten. Seneca heeft de serie uitgebreid met een versie die voorzien is van een GPS en een uitgangsrelais. De GPS variabelen kunnen worden gelogd zoals elke andere variabele. Voorbeelden: LAT, LON, V (snelheid), Alt (hoogte). De GPS coördinaten zijn beschikbaar in WGS84 zodat ze direct compatible zijn met Google Maps. Een functie kan worden opgeroepen door op een tijd naar keuze, via een sms of e-mail de positie te versturen. De functie kan worden ingeschakeld op basis van een gebeurtenis of een alarm of een commando in een sms.

Toepassingen van de alarm unit met GPS-functie zijn:

  • Bewaking en volgen van verhuurde kapitaalgoederen (generatoren sets, hoogwerkers);
  • Bewaking en volgen van pleziervaartuigen;
  • Bewaking en volgen van wegtransport;
  • Bewaking van automobielen.
Hiflex Automatiseringstechniek BV
Postbus 4070
2980 GB RIDDERKERK
postbus 4070
2980 GB Ridderkerk 0180-466004
Bedrijfsprofiel http://www.hiflex.nl Informatie aanvragen