Point-One naar China

Het Ministerie van Economische Zaken, Point-One, SenterNovem en de EVD hebben hun handtekening gezet onder het 2g@there programma ‘Point-One goes China’. Om het initiatief nog verder te versterken is het programma mede-ondertekend door de Business Cluster Semiconductors East Netherlands (BCS) en het materialen-innovatieprogramma M2i.

Point-One is het Nederlandse strategische innovatieprogramma voor Nanoelektronica, Embedded Systems en Mechatronica. Het programma beoogt het technologisch wereldleiderschap in deze drie disciplines. Deze ambitie is gebaseerd op het feit dat Nederland een van de drie landen ter wereld is met een toonaangevende kennisinfrastructuur, intellectueel eigendom en industrieën die de hele waardeketen afdekken van halfgeleiders, embedded systemen en hightech apparatuur.

China is een significante markt voor hightech  bedrijven en telt een groot aantal belangrijke, op technologie gebaseerde productie- en outsourcingpartners. China geldt ook als een uitstekende talent-pool voor industrie en wetenschappelijk onderzoek in de sectoren van Point-One. Chinese bedrijven ontwikkelen zich snel tot potentiële innovatiepartners voor de Point-One leden. Tegelijkertijd kan door samenwerking Nederland worden gepresenteerd als een strategische lokatie voor technologische activiteiten voor Chinese bedrijven die toegang willen krijgen tot de Europese markt.