Platform 60204 Elektrische machineveiligheid van start

Op 12 maart start NEN een nieuw platform ‘Elektrische Machineveiligheid’, bedoeld om mede richting te geven aan de revisie van de norm NEN-EN-IEC 60204-1, en discussie over de elektrotechnische kant van de nieuwe machinerichtlijn.

De eerste (en tevens oprichtings-) bijeenkomst is op 12 maart, van 9.30 tot 14.00 uur bij het Nederlands Normalisatieinstituut NEN in Delft. Daarna worden twee platformbijeenkomsten per jaar voorzien. Met het platform ‘Elektrische Machineveiligheid’ wil NEN het Nederlandse bedrijfsleven in de gelegenheid stellen nauwer betrokken te raken bij internationale, Europese en daarmee ook voor Nederland relevante ontwikkelingen.
 
Download hier een document (pdf) met alle relevante informatie over de bijeenkomst  van het Platform Elektrische Machineveiligheid.
Meer inhoudelijke informatie is verkrijgbaar bij het cluster Elektrische installaties van NEN, Johan van Velthoven
Voor vragen over registratie: contact opnemen met Sukran Yilmaz