Plastic tasjes omgezet in goede dieselolie

Gebruikte plastic boodschappentassen, een overvloedig aanwezige bron van vervuiling ter land en op zee, kunnen volgens onderzoekers prima worden omgezet in diesel, natuurlijk gas en andere nuttige petroleumproducten.

Het omzetten levert aanzienlijk meer energie op dan het kost en resulteert in transportbrandstoffen – bijvoorbeeld diesel – die kunnen worden gemengd met zwavelarme diesels en biodiesels. Van boodschappentasjes kunnen ook andere producten worden gemaakt, zoals gas, nafta (een oplosmiddel), benzine, was en smeerolie , zoals motorolie en hydraulische olie.

  

Voordelen

Deze benadering, waarbij de tasjes worden verhit in een zuurstofvrije kamer, heeft nog meer voordelen, aldus Brajendra Kumar Sharma, senior onderzoeker op het Illinois Sustainable Technology Center. Het ISTC is een afdeling van het Prairie Research Institute van de University of Illinois.

"Bij de distillatie van ruwe olie wordt maar 50 tot 55% omgezet in brandstof", zegt Sharma. "Maar omdat plastic toch al is gemaakt van petroleum kunnen door distillatie bijna 80% brandstof terugwinnen."

Plastic eilanden
In Amerika worden jaarlijk ongeveer 100 miljard plastic boodschappentasjes weggegooid, zo meldt het Worldwatch Institute. En de Amerikaanse Environmental Protection Agency weet dat daar maar zo’n 13 procent wordt gerecycled. De rest eindigt op vuilnishopen of wordt door de wind verspreid in de natuur en het water. De grote ‘vuilniseilanden’ in de oceanen, die fataal zijn voor dieren en planten en die de stranden vervuilen, bestaan voor een groot deel uit plastic zakken. Ze zijn volgens de onderzoekers te vinden tot ver in woestijnen en op de Noord- en Zuidpool.
"Na verloop van tijd breken die materialen af in kleine deeltjes en die worden samen met plankton opgegeten door zeedieren", zegt Sharma. Er worden vissen, vogels, zeezoogdieren en andere schepsels aangetroffen met een hoop plastic in hun ingewandenworden.

Ook boodschappentassen die nog in tact zijn vormen een bedreiging, stelt Sharma. "Schildpadden zien ze bijvoorbeeld aan voor kwallen en proberen ze op te eten. Andere dieren raken verstrengeld in de zakken."

Standaarden

In eerdere studies is ook al geprobeerd om met pyrolyse (de officiële naam voor de zuurstofloze verhitting) plastic zakken om te zetten in ruwe olie. Het team van Sharma ging echter verder, ‘s team took the research further, however, by fractionatdoor de ruwe olie om te zetten in verschillende petroleumproducten. Ook onderzocht het team of de diesel voldeed aan de nationale standaarden voor dieselolie met ultraweinig zwavel en voor biodiesel. Met een mengsel van twee distillaatfracties en na toevoeging van een anti-oxidant bleek dat het geval.

Het lukte de onderzoekers om tot 30% van hun ‘plastic-diesel’ te mengen met gewone diesel en daarbij vonden zij geen compatibiliteitsproblemen met biodiesel. "Het is perfect", zegt Sharma. "We kunnen het zo gebruiken in ultra-zwavelarme diesel, zonder dat aanpassingen nodig zijn."