Philips, Microsoft en minister op 54ste verjaardag TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) viert op 22 april, haar 54ste verjaardag, met als thema ‘Innovatie en Ondernemerschap’. Minister Maria van der Hoeven (EZ) en Philipsdirecteur Harry Hendriks zijn twee van de sprekers, en onderzoeker Bill Buxton van Microsoft krijgt een eredoctoraat. Verder neemt TU/e-bestuursvoorzitter Amandus Lundqvist officieel afscheid.

Buxton, hoofdonderzoeker bij Microsoft Research en adjunct-hoogleraar aan de Universiteit van Toronto, krijgt zijn eredoctoraat uit handen van Hans van Duijn, Rector Magnificus van de TU/e. De kleurrijke Canadees krijgt de onderscheiding vanwege zijn hoogstaande onderzoek naar de interactie tussen mens en computer. In zijn werk is een grote belangstelling te zien voor het gebruik van technologie ter ondersteuning van creatieve activiteiten, zoals design, muziek en films. Bill Buxton is sinds 2007 lid van de Raad van Advies van de faculteit Industrial Design van de TU/e.

Het programma van deze 54ste dies natalis wordt afgesloten door het formele afscheid van Amandus Lundqvist, na acht jaar voorzitterschap van het College van Bestuur van de TU/e. In zijn rede zal hij terugkijken op wat er in die tijd is bereikt. Niet alleen op de universiteit zelf, maar vooral in de brede samenwerking met industrie en overheid.