Peter Wennink (ASML) ‘Innovatie Nederlandse maakindustrie moet nodig versnellen’

De maakindustrie staat voor grote uitdagingen op het gebied van innovatie, digitalisering en de werving van talent. Dat zei CEO Peter Wennink van ASML vanochtend bij de opening van de TechniShow en Esef Maakindustrie.

Peter Wennink (ASML) 'Innovatie Nederlandse maakindustrie moet nodig versnellen'

De maakindustrie draagt jaarlijks voor 18% bij aan de Nederlandse economie en toont de afgelopen jaren een groei met dubbele cijfers. In economisch belang is de sector nu vergelijkbaar met de chemie en de food industrie.

Wennink gaf aan dat het versnellen van innovatie de volle aandacht van de sector moet hebben. “Door toenemende systeemintegratie, waarbij machines onderdeel zijn van een groter complex systeem, is samenwerking in de keten bij innovatie van groot belang. Innovatie betreft niet alleen de machines zelf, maar ook service en onderhoud. Bij ASML kijken ingenieurs via hololenzen met een klant aan de andere kant van de wereld mee om storingen te verhelpen. Een samenwerkend, internationaal kennisnetwerk is de basis om relevant te blijven voor afnemers.” Wennink gaf ook aan dat innovatie niet kan zonder risico en dat de overheid in dat risico zou moeten delen. “De sector kan die hulp goed gebruiken.”

War on Talent

Een tweede belangrijke uitdaging voor de sector is het werven en behouden van talent. Wennink riep de sector op daarvoor niet alleen naar de overheid te kijken, maar samen de schouders te zetten onder de opleiding van talent. Alleen al in Veldhoven werken 110 nationaliteiten, een belangrijk signaal dat de pool voor nieuw talent in Nederland te klein is. Internationaliseren van opleidingen en investeren in een leven lang leren zijn volgens hem cruciaal om genoeg talent te hebben en behouden. ASML verwacht bijvoorbeeld de komende jaren de capaciteit te kunnen verdubbelen, waardoor ook de toeleveranciers die slag zullen moeten maken, en meer medewerkers nodig zullen zijn. Van de jaarlijkse inkoop van ASML, goed voor circa 10 miljard euro, vindt jaarlijks 80% binnen Europa plaats, waarvan de helft in Nederland.

Digitalisering

Een ander thema dat deze dagen in Utrecht centraal staat, is de digitalisering van de maakindustrie. Theo Henrar, voorzitter van FME, zei bij de opening dat de maakindustrie een ruggengraat is van de Nederlandse economie, die steeds meer de waardering krijgt die ze verdient. Digitalisering betreft niet alleen de machines zelf, maar ook de integratie van alle ermee samenhangende processen, zoals verkoop, logistiek en voorraadbeheer. Ook Henrar benadrukte het grote belang van samenwerking in de keten op het gebied van digitalisering en waarschuwde voor de risico’s op het gebied van cybersecurity.

Productie automatisering moet

André Gaalman, voorzitter van FPT-VIMAG, de Federatie voor Productietechnologie en eigenaar van TechniShow, benadrukte dat de sector niet ontkomt aan verdere productieautomatisering, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de niet aflatende behoefte aan verdere efficiëntie.

Beursbezoek gratis

In de Jaarbeurs laten enkele honderden exposanten deze dagen hun innovaties zien, bijvoorbeeld op het gebied van 3D printing. TechniShow en Esef Maakindustrie duren nog tot en met vrijdag 2 september. Toegang is gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *